- privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafețelor de pășune și a altor terenuri disponibile pentru pășunat situate în Satu Nou de Sus, proprietatea Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 46 din 24.03.2022