Prezentarea Serviciului Amenajarea Teritoriului si Urbanism.

Asigură implicarea tuturor factorilor interesaţi ai comunităţii în dezvoltarea urbanistică şi realizarea documentaţiilor de urbanism necesare emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire. 

Atributii principale

• asigură întocmirea avizelor de oportunitate pentru elaborarea documentaţiilor de urbanism ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri şi avizează toate documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului întocmite de personae fizice şi juridice pe teritoriul localităţii;
• asigură informarea şi consultarea publicului în toate etapele aprobate prin Hotărârea nr.168/2011 privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului, precum şi raportul informării şi consultării publicului;
• asigură organizarea şedinţelor comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism constituită în baza Hotărârii nr.26/2011 şi redactarea avizului comisiei necesar proiectului de hotărâre.
• asigură redactarea raportului de specialitate şi proiectului de hotărâre în vederea aprobării/respingerii de către în Consiliul local a documentaţiilor de urbanism.

Formulare necesare obtinerii autorizatiei de constructie. (download)

- anexa la cerere de completare a AC si precizari de completare a cererii

- cerere emitere AC model 2010

- cerere prelungire AC F12

- documentatie tehnica AC

- formulare F13, F14, F15, F16

Formulare necesare obtinerii certificatului de urbanism. (download)

- cerere emitere CU model 2010

- cerere prelungire CU