- privind aprobarea cheltuielilor neeligibile ca urmare  a O.U.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și modificarea și completarea art. 2 și art. 3 ale Hotărârii de Consiliu Local cu nr. 200/2018 privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect „Reducerea emisiilor de carbon în oraşul Baia Sprie bazată pe planul de mobilitate urbană durabilă”

 Descarca - H.C.L nr. 45 din 24.03.2022