- privind analiza și aprobarea execuției bugetare a bugetului local al Oraşului Baia Sprie, întocmită pe cele două secțiuni, la data de 31.12.2021

 Descarca - H.C.L nr. 01 din 27.01.2022