- privind demararea procedurii trecerii unui teren din patrimoniul Oraşului Baia Sprie în patrimoniul  Judeţului Maramureş pentru realizarea unui obiectiv de interes public județean de tip Aquapark, în scopul creșterii nivelului de atractivitate turistică a județului Maramureș

 Descarca - H.C.L nr. 193 din 21.12.2021