- privind atestarea nr. cad. 56023, C.F. nr. 56023 Baia Sprie, în suprafață de 95777 mp, proprietar Orașul Baia Sprie, la domeniul public al Orașului Baia Sprie

 Descarca - H.C.L nr. 188 din 16.12.2021