OBȚINEREA VENITULUI MINIM GARANTAT

Acte necesare:

Cerere tip (download) privind componența familiei și declaratie tip privind veniturile familiei 

Buletinele de identitate în original și copie xerox pentru toți membrii familiei care au împlinit 14 ani. În mod obligatoriu, domiciliul din buletine trebuie sa fie același pentru toți membrii familiei;
Copii xerox și originalele actelor de stare civilă ( de căsătorie ale parinților, de naștere ale parinților și ale copiilor)

După caz, copia certificatui de deces al unuia dintre părinți, sentințe de divorț, de stabilire a pensiei alimentare, hotărâre de încredințare ori de luare în plasament a copilului minor, etc.

Adeverințe privind veniturile realizate în luna anterioară, copii ale deciziilor de pensionare, de încadrare ca persoană cu handicap, cupoane de pensie, de alocație de stat, de alocație complementară, indemnizații de orice fel;

Certificat fiscal de la Serviciul Taxe si Impozite

Adeverință de la Administrația Financiară

Adeverințe de la Agenția de Ocupare și Formare Profesională pentru toți membrii familiei care sunt apți de muncă, inclusiv pentru tinerii care au împlinit 16 ani și nu mai frecventează cursuri școlare la zi. Fac excepție mamele care au în îngrijire copii în vârstă de până la 7 ani , care însă vor prezenta din 6 în 6 luni cuponul de alocație a copilului;

Acte medicale pentru persoane inapte de muncă;

Orice alte acte care vor fi solicitate de salariații din cadrul Serviciului Protecție și Asistență Socială

 NOTĂ:

Copiile xerox se iau în considerare numai după confruntarea lor cu originalele, care nu trebuie să fie expirate sau deteriorate

Orice modificare a componenței familie, a veniturilor, a domiciliului sau reședinței, schimbarea numelui ori a stării civile, vor fi anunțate în scris în termen de 30 de zile și se vor anexa actele doveditoare

Persoanele apte de muncă din familiile care beneficiază de prevederile Legii Nr.416/2001 sunt obligate să presteze lunar un număr de ore de muncă în interes comunitar. Modul de organizare al acestor ore de muncă va fi afișat în timp util la sediul Serviciului Public Baia Sprie

Cerere declaratie proprie raspundere