Beneficiază de alocație familială complementară familiile formate din soț, soție și unul sau mai mulți copii minori cu un venit net lunar pe persoană de sub 530 lei.

Familiile cu copii minori școlari au obligația de a prezenta din 6 în 6 luni adeverințele școlare, în caz contrar dosarul va fi suspendat din plată.

Acte necesare :

Cerere tip (download) privind componența familiei și declaratie tip privind veniturile familiei 

Copii xerox ale actelor de identitate, ale certificatelor de naștere pentru toți membrii familiei, al certificatului de căsătorie, al livretului de familie

Acte privind veniturile: adeverințe de salar net, cupoane de pensie, taloane indemnizații, plasamente, etc.

Adeverințe școlare pentru copiii elevi

Certificatul Fiscal de la Serviciul Taxe și Impozite

Alte acte, solicitate, după caz, de Directia Asistenta Sociala 

dosar

Cerere declaratie proprie raspundere