Urbanism

Prezentarea Serviciului Amenajarea Teritoriului si Urbanism.

Asigură implicarea tuturor factorilor interesați ai comunității în dezvoltarea urbanistică și realizarea documentațiilor de urbanism necesare emiterii certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire. 

Atributii principale

• asigură întocmirea avizelor de oportunitate pentru elaborarea documentațiilor de urbanism ce se execută din bugetul local sau din alte fonduri și avizează toate documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului întocmite de personae fizice și juridice pe teritoriul localității;
• asigură informarea și consultarea publicului în toate etapele aprobate prin Hotărârea nr.168/2011 privind Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajarea teritoriului, precum și raportul informării și consultării publicului;
• asigură organizarea ședințelor comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism constituită în baza Hotărârii nr.26/2011 și redactarea avizului comisiei necesar proiectului de hotărâre.
• asigură redactarea raportului de specialitate și proiectului de hotărâre în vederea aprobării/respingerii de către în Consiliul local a documentațiilor de urbanism.

Formulare necesare obtinerii autorizatiei de constructie. (download)

- anexa la cerere de completare a AC si precizari de completare a cererii

- cerere emitere AC model 2010

- cerere prelungire AC F12

- documentatie tehnica AC

- formulare  F13, F14, F15, F16

Formulare necesare obtinerii certificatului de urbanism. (download)

- cerere emitere CU model 2010

- cerere prelungire CU