Acasa

ANUNT PRIVIND SELECTARE DE PARTENERII IN VEDERERA APLICARII IN CADRUL POSDRU

Postat de Administrator (admin) on Dec 08 2014
Acasa >>

04.12. 2014

            În conformitate cu prevederile O.U.G. 64/2009 cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009 și ale Normelor metodologice de aplicare a OUG 64/2009 aprobate prin H.G. nr.218/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergent,

 UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ BAIA SPRIE,  anunță deschiderea selecției de parteneri – Autorități ale administrației publice locale  si  entități private în vederea aplicării în cadrul Cererii de propuneri de proiecte de tip strategic nr. 183. Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializatesi CPP nr.184 Măsuri active de ocupare pentru zone foste industrializate în mediul rural”.

Sunt așteptate propuneri de parteneriate care să vizeze informarea si motivarea a cât mai multor persoane din mediul urban si rural, în vederea facilitării integrării/reintegrării pe piața muncii în domenii non-agricole, prin participarea acestora la activități de formare profesională, reducerea somajului de lungă durată prin actiuni preventive si corective, îmbunătătirea capacitătii de ocupare a persoanelor din mediul rural în special pentru persoanele inactive, în căutarea unui loc de muncă, a șomerilor tineri și de lungă durată precum și a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență.

Activitătile care vor face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat sunt:

1.Furnizarea serviciilor de informare si consiliere profesională individuală sau în grup,care să includă:

a. informare privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;

b. stabilirea traseului profesional;

c. evaluarea si autoevaluarea personalitătii în vederea orientării profesionale;

d. dezvoltarea abilitătii si încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

e. instruire în metode si tehnici de căutare a unui loc de muncă si prezentare la interviuri în vederea ocupării;

2. Identificarea antreprenorilor locali relevanți și organizarea evenimentelor locale la care vor participa aceștia împreună cu grupul țintă;

3. Furnizarea programelor de formare profesională, la locul de muncă sau în afara locului de muncă, care să asigure creșterea si diversificarea competențelor profesionale ale persoanelor în căutarea unui loc de muncă din mediul rural, în scopul asigurării mobilitătii si reintegrării pe piata muncii.

 

Profilul partenerilor

Sunt așteptate propuneri din partea organizațiilor care respectă următoarele condiții minime:

Condiții generale de eligibilitate a partenerilor:

  1. Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați (HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă);
  2. Autorități ale administrației publice locale (unități administrativ-teritoriale);
  3. Organizații sindicale (Legea 54/2003 - Legea sindicatelor);
  4. Furnizori de FPC autorizați, publici și privați (conform Ordonanța nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare);
  5. ONG-uri (conform OG 26/2000 cu modificările si completările ulterioare);
  6. Întreprinderi, indiferent de natura capitalului și forma de organizare;
  7. Patronate (conform Legii 356/2001 - Legea patronatelor);
  8. Asociații profesionale (Legea 22/2014 pentru modificarea și completarea OG 26/2000 cu privire la asociații și fundații).

Condiții specifice– aceste condiții trebuiesc îndeplinite:

  • Activitate dovedită de statutul organizației/act constitutiv în domeniul proiectului.
  • Experiența în implementarea a minim un proiect finanțat printr-un Program Operational Sectorial/ Regional,  menționarea numelui proiectului și numărului contractului .

Propunerile de parteneriat,  împreună cu o copie după statutul organizației/ act constitutiv și informațiile referitoare la finanțările anterioare sunt așteptate pe adresa de e-mail: primaria@baiasprie.rosau la sediul  din Str. P-ța Libertății nr. 4,până la data de 10.12.2014, ora 12.00.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate și aprobate în ordinea primirii lor.

Partenerii selectați vor fi contactați direct, la datele de contact furnizate în comunicarea propunerii.

Lista finală a partenerilor selectați va fi publicată pe site-ul  www.baiasprie.ro în data de 11.12.2014.

Ultima modificare: Dec 08 2014 at 7:55 AM

Inapoi

Comentarii

Nu s-au gasit comentarii

Posteaza comentariu