Politia locala

Politia Locala Baia Sprie a fost infiintata conform Hotaririi Consiliului Local al orasului Baia Sprie nr. 74/18.07.2014 in baza Legii 155/12.07.2010 si a HG nr. 1332/23.12.2010 privind aprobarea Regulanentului – cadru de organizare si functionare a politiei locale, prin reorganizarea Politiei Comunitare.

Politia Locala Baia Sprie este organizata ca serviciu in cadrul aparatului de specialitate a primarului.

Politia Locala Baia Sprie se infiinteaza in scopul exercitarii atiributiilor privinad apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor.

Politia Locala isi desfasoara activitatea in baza principiilor: legalitatii, increderii,previzibilitatii,proximitatii si proportionalitatii, deschiderii si transparentei,eficientei si eficacitatii, raspunderii si responsabilitatii,impartialitatii si nediscriminarii.

Politia Local isi desfasoara activitatea in interesul comunitatii locale, exclusive, pe baza si in executarea legii, precum si in a actelor autoritatii deliberative si ale celei executive ale administratiei publice locale.

Atributii:

- ordinea si linistea publica, precum si paza bunurilor

- circulatia pe drumurile publice

- disciplina in constructii si afisajul stradal

- protectia mediului

- activitatea comerciala

- evidenta persoanelor

- dispecerat monitorizare, supraveghere video

- alte domenii stabilite prin lege.

Program cu publicul:

                   07-15

Contact:

Serviciul Politia Locala

Str. Horea nr.4

Tel: 0362412422      0759040452

e-mail: politialocala@baiasprie.ro