Solicitare informatii

Rapoarte de aplicare 2015:

- raport de evaluare a implemantarii legii nr. 544/2001, in anul 2015

- raport de evaluare a implemantarii legii nr. 52/2003, in anul 2015