Solicitare informatii

2018

Anunt privind obligatiile persoanelor fizice si juridice de a declara date in registrul agricol.

Download declaratie format pdf si docx 

 - Declaratie

 - Declaratie

2017

Rapoarte de aplicare 2017

- raport de evaluare a implemantarii legii nr. 544/2001, in anul 2017

- raport de evaluare a implemantarii legii nr. 52/2003, in anul 2017

PROIECT RIVIND NIVELUL IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL2018 CONFORM LEGII 227/2015

Rapoarte de aplicare 2015

- raport de evaluare a implemantarii legii nr. 544/2001, in anul 2015

- raport de evaluare a implemantarii legii nr. 52/2003, in anul 2015