Informatii de interes public

Anunt privind obligatiile persoanelor fizice si juridice de a declara date in registrul agricol.

Download declaratie format pdf si docx 

 - Declaratie

 - Declaratie

Solicitare informatii, buletin informativ, buget, bilanturi contabile, achizitii publice, formulare tip.

Lista tuturor functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oras Baia Sprie si drepturile salariale stabilite conform Legii nr. 153/2017 - 30 septembrie2017

Lista tuturor functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oras Baia Sprie si drepturile salariale stabilite conform Legii nr. 153/2017 - 31 martie 2018

Lista tuturor functiilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oras Baia Sprie si drepturile salariale stabilite conform Legii nr. 153/2017 - 28 septembrie2018