- privind aprobarea modificării și completării Hotărârii de Consiliu Local al Orașului Baia Sprie cu nr. 105/25.06.2020 privind instrumentarea proiectului: MODERNIZARE REȚEA PENTRU ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL BAIA SPRIE, LOCALITĂȚILE BAIA SPRIE ȘI CHIUZBAIA, LOC. BAIA SPRIE, LOC. CHIUZBAIA, JUD. MARAMUREȘ cu finantare prin fonduri publice nerambursabile obtinute prin Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public

 Descarca - H.C.L nr. 153 din 18.09.2020